Plnohodnotný kurz zážitkové první pomoci postavený na simulovaných situacích a praktických nácvicích. V první části kurzu Vás seznámíme s univerzálním postupem u zdravotnické události, nacvičíme základní život zachraňující dovednosti, které ve druhé části kurzu upevníme a procvičíme v simulovaných situacích. Kurz je možné využít jako školení BOZP či školení zdravotních hlídek. Tématické zaměření kurzu s Vámi budeme vždy konzultovat, aby simulované situace co nejvíce odpovídali situacím, se kterými se mohou zaměstnanci setkat.
 • Kurz je vhodný jako plnohodnotný kurz pro ty, co se chtějí naučit první pomoc opravdu dobře. Do kurzu je možno zahrnout následující moduly:
  • kancelář – zaměřujeme se zejména na civilizační onemocnění a drobnější poranění
  • na cestách – zaměřujeme se na bezpečnost na cestách
  • výrobní společnost – řešení možných poranění ve výrobní společnosti – traumata, otravy, civilizační onemocnění
  • bezpečný domov - co se může Vám nebo Vašim dětem stát doma- domácí úrazy a první pomoc u dětí

 • Ideální skupina: 10-60 osob
 • Co se naučíte:
  • univerzální postup přístupu ke zdravotnické události
  • přístup k bezvědomému člověku
  • základy resuscitace dle nejnovějších doporučení ERC 2015
  • zástavu masivního krvácení
  • rozpoznat dle základních symptomů (příznaků) infarkt, mrtvici, diabetes a další civilizační onemocnění
  • první pomoc při úrazech (úrazy končetin, úraz hlavy, možné poranění páteře, rány, popáleniny)
  • první pomoc při akutních stavech (alergická reakce, záchvat celotělových křečí…)
  • prevence úrazů
  • + další znalosti a dovednosti v závislosti na zvoleném modulu či modulech

O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.