Zážitkový kurz první pomoci | Metodika výuky | Zkušenostní učení | Doporučené postupy

Zážitkový kurz první pomoci vzniká kombinací doporučených postupů, zkušenostního učení a ověřené metodiky, kterou Vám budou předkládat profesionální lektoři. Na zážitkovém kurzu první pomoci se nejen naučíte život zachraňující dovednosti, zbavíte se strachu z poskytování první pomoci a získáte sebedůvěru a sebejistotu v dovednostech. Kurz Vás bude také bavit. Zážitkový kurz první pomoci Vám může sloužit v rámci vzdělávání a rozvoje Vašich kolegů či přátel. Může být ovšem také:
  • firemním benefitem;
  • netradiční formou teambuildingu;
  • doplňkovým programem firemního setkání;
  • prostředkem pro rozvoj zejména měkkých dovedností.
V rámci kurzů se setkáte s nácviky život zachraňujících dovedností- jedná se zejména o přístup k bezvědomému, resuscitaci a zástavu masivního krvácení. Všechny tyto dovednosti nacvičujeme v malých skupinách tak, aby každý účastník dostal prostor pro vyzkoušení. Po procvičení dovedností následují simulované situace, ve kterých si účastníci tyto dovednosti upevňují. Simulované situace jsou základem našich kurzů. Simulovaná situace představuje předem připravenou situaci na dané téma, figuranty v simulovaných situacích jsou lektoři nebo účastníci minulých kurzů. V simulaci si účastníci vyzkouší roli zachránce. Po skončení simulace je účastníkům poskytnuta zpětná vazba od lektora směrem k postupu poskytování první pomoci a také týmové spolupráci, pokud se jedná o kurz zaměřený na rozvoj týmu. Čím více simulací si účastníci v rámci vyzkoušejí, tím více sebedůvěry a jistoty v poskytování první pomoci získávají.

O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.