Zážitkový kurz první pomoci | Metodika výuky | Zkušenostní učení | Doporučené postupy

Zkušenostní učení je vzdělávací metodika postavená na vlastní zkušenosti a prožitku jednotlivých účastníků. Účastníci procházejí předem připravenými situacemi, následně danou situaci a své prožitky rozebírají s lektorem. Cílem rozboru je pochopení vlastních emocí a prožitků a zobecnění výstupů pro uplatnění v budoucnosti v reálném životě. Nedílnou součástí zkušenostního učení je motivace, práce se skupinou a prostor pro zpětnou vazbu.

O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.