Zážitkový kurz první pomoci | Metodika výuky | Zkušenostní učení | Doporučené postupy

Metodika výuky inspirovaná zahraničními kurzy první pomoci a prověřená dlouhými roky výuky v ČR. Metodika klade důraz na aktivní zapojení účastníků a využívá pestrou paletu technik a způsobů, jak předat účastníkům potřebné znalosti a především dovednosti. Součástí metodiky jsou praktické nácviky dovedností, simulované situace (předem připravené situace, které věrně kopírují realitu, slouží k ověření a upevnění naučených dovedností v bezpečném prostředí kurzu) a zapojení externích figurantů, kteří ochotně sehrají roli raněného.

O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.