Před systematickým vzděláváním je dobré provést analýzu potřeb. Někdy tato analýza probíhá interně, někdy ji provádíme my.

Pokud je součástí projektu i analýza, náš konzultant po strukturovaném rozhovoru se zadavatelem, dotazníkovém šetření, rozhovory s vybranými účastníky a případném pozorováním v reálné pracovní činnosti vypracuje posouzení aktuální situace. Následně na základě této analýzy navrhne ucelený vzdělávací systém pro pracovníky vaší firmy.
O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.