Říká se, že aby člověk změnil návyk, musí danou činnost zopakovat 21x.*

Proto krom jednorázových kurzů, pomáhajících získat rychle znalosti, nabízíme i systém na rozvoj dovedností.
Nejčastěji pracujeme s časovou dotací 90 minut na jeden blok a frekvencí opakování 14 dní.

Díky krátké časové dotaci není problém udělat si na kurz čas. Zároveň vám také odpadají obavy o to, že budete-li dlouho mimo pracovní prostředí, nakupí se vám práce. Další výhodou je skutečnost, že si po čtrnácti dnech zkoušení nových dovedností můžete promluvit s lektorem či kolegy o tom, co vám funguje dobře a na čem je třeba ještě zapracovat.

Ale samozřejmě jsou situace, kdy vyhovuje jiné nastavení, proto u nás není problém připravit kurz složený z půl jednoho, či dvou celých dní a frekvencí třeba 2 měsíce.

*nebo 30x, nebo 20x, nebo 9x - názory na počet opakování se různí, ale princip je stále stejný


O NÁS       |       NOVINKY       |       LEKTORSKÝ TÝM       |       POPTÁVKA       |       KONTAKTCopyright 2013-2016 Diamantina Training, s.r.o.